درباره امریکا

درباره امریکا

درباره امریکا ایالت متحد امریکا بعنوان بزرگترین کشور پرجمعیت دنیا در رده سوم قرار گرفته و بدلیل تنوع ساکنین مقیم در امریکا می توان از امریکا بعنوان کشوری متنوع و دارای تنوع نژادی نام برد. ایالات متحده امریکا دارای اثرگذاری زیادی روی جامعه بوده اما بعد از حضور در جنگ …

Read More »
قالب وردپرس